Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Toruń: świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
 

data zamieszczenia: 06-04-2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi niepriorytetowe


Niniejsze postępowanie na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w art. 5a ust. 2-4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia