Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jest organem doradczym Dyrektora Szpitala.

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
 • przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Rady Społecznej.pdf)Regulamin działania Rady Społecznej WSZZ[data zatwierdzenia 20 czerwca 2016 roku]