Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Wewnętrzne akty prawne takie jak: zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, polecenia ustala Dyrektor Szpitala, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, tj.:

  1. Statut Szpitala nadaje Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  2. Regulamin Organizacyjny Szpitala określający sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Szpitala, a opiniuje Rada Społeczna.