Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera - dr Sylwia Sobczak.

Obowiązki pełni od 7 listopada 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/1608/13 z dnia 6 listopada 2013 r. Pani dr Sylwia Sobczak została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu na podstawie wygranego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Funkcję Dyrektora pełni od dnia 7 kwietnia 2014 roku na mocy Uchwały nr 14/435/14 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku.

Posiada tytuł inżyniera uzyskany na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej oraz tytuł magistra uzyskany na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, jak również ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w zakresie bankowości i finansów o specjalności: zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2022 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu za pracę pt. „Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne konfliktów na przykładzie kujawsko-pomorskiej sieci szpitali.".


 

Kompetencje i zadania

Podstawowym zadaniem Dyrektora Szpitala jest zarządzanie i koordynowanie działalnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w szczególności:

 • określanie i formułowanie polityki Szpitala,
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie głównych funkcji Szpitala,
 • zapewnienie świadczenia opieki zdrowotnej przez Szpital oraz stwarzanie takich warunków i podejmowanie takich decyzji organizacyjnych, koordynacyjnych i planistycznych, które zapewnią uzyskanie osiągnięcia optymalnych efektów w szczególności w wykonywaniu zadań podstawowych,
 • odpowiedzialność za jakość świadczonych usług,
 • nadzór nad całością gospodarki finansowej,
 • ustalanie zasad i organizacji pracy i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających ze Statutu Szpitala i Regulaminu Organizacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • reprezentowanie Szpitala na zewnątrz i występowanie z projektami, wnioskami i opiniami wyrażającymi stanowisko Szpitala,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań pracowników,
 • przyjmowanie wniosków i skarg pacjentów,
 • prowadzenie polityki kadrowej gwarantującej odpowiedni poziom udzielanych świadczeń.