Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera - Sylwia Sobczak.

Obowiązki pełni od 7 listopada 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/1608/13 z dnia 6 listopada 2013 r. Pani Sylwia Sobczak została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu na podstawie wygranego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Funkcję Dyrektora pełni od dnia 7 kwietnia 2014 roku na mocy Uchwały nr 14/435/14 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku.

Posiada wykształcenie wyższe Politechnika Gdańska Wydział Chemii, studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Finanse i Bankowość, Zarządzanie finansami Zakładów Opieki Zdrowotnej Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Uniwersytet Gdański.

 

Kompetencje i zadania

Podstawowym zadaniem Dyrektora Szpitala jest zarządzanie i koordynowanie działalnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w szczególności:

 • określanie i formułowanie polityki Szpitala,
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie głównych funkcji Szpitala,
 • zapewnienie świadczenia opieki zdrowotnej przez Szpital oraz stwarzanie takich warunków i podejmowanie takich decyzji organizacyjnych, koordynacyjnych i planistycznych, które zapewnią uzyskanie osiągnięcia optymalnych efektów w szczególności w wykonywaniu zadań podstawowych,
 • odpowiedzialność za jakość świadczonych usług,
 • nadzór nad całością gospodarki finansowej,
 • ustalanie zasad i organizacji pracy i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających ze Statutu Szpitala i Regulaminu Organizacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • reprezentowanie Szpitala na zewnątrz i występowanie z projektami, wnioskami i opiniami wyrażającymi stanowisko Szpitala,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań pracowników,
 • przyjmowanie wniosków i skarg pacjentów,
 • prowadzenie polityki kadrowej gwarantującej odpowiedni poziom udzielanych świadczeń.