Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Organizacja wewnętrzna Szpitala została określona w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor może powołać Koordynatorów do spraw: Pediatrii, Stomatologii, Chorób Zakaźnych, Psychiatrii, Ratownictwa Medycznego lub koordynatorów do spraw innych dziedzin medycyny.

W skład Szpitala wchodzą zakłady lecznicze:


1.   Wojewódzki Szpital Zespolony,
2.   Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej,
3.   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Całodobowy,
4.   Wojewódzki Zespół Psychiatryczny Ambulatoryjny

 


W skład zakładów leczniczych wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym oraz komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny na 2024.pdf)Regulamin organizacyjny[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (Cennik UM 01.04.2024.pdf)Załącznik nr 1 - cennik usług medycznych[obowiązuje od 1 kwietnia 2024]
Pobierz plik (Cennik LAB 01.04.2024.pdf)Załącznik nr 2 - cennik diagnostyki laboratoryjnej[obowiązuje od 1 kwietnia 2024]
Pobierz plik (III cennik TOK 01.01.2024.pdf)Załącznik nr 3 - cennik pracowni toksykologicznej[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (Cennik MIKROB 01.04.2024.pdf)Załącznik nr 4 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 kwietnia 2024]
Pobierz plik (V cennik STR 01.01.2024.pdf)Załącznik nr 5 - cennik usług sterylizacji i dezynfekcji[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (VI CENNIK UDOSTPNIANIA DOK MEDYCZNEJ 01.01.2024.pdf)Załącznik nr 6 - cennik udostępniania dokumentacji medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (VII cennik usług innych niż medyczne 01.01.2024.pdf)Załącznik nr 7 - cennik usług innych niż świadczenia medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (VIII CENNIK UDOSTĘP. MIEJSCA W SALI SEKCYJNEJ-01.01.2024.pdf)Załącznik nr 8 - cennik udostępniania sali sekcyjnej[obowiązuje od 1 stycznia 2024]
Pobierz plik (Aneks nr 1 do regulaminu.pdf)Aneks nr 1 do regulaminu.pdf[obowiązuje od 1 kwietnia 2024]