Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Organizacja wewnętrzna Szpitala została określona w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor może powołać Koordynatorów do spraw: Pediatrii, Stomatologii, Chorób Zakaźnych, Psychiatrii, Ratownictwa Medycznego lub koordynatorów do spraw innych dziedzin medycyny.

W skład Szpitala wchodzą zakłady lecznicze:


1.   Wojewódzki Szpital Zespolony,
2.   Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej,
3.   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Całodobowy,
4.   Wojewódzki Zespół Psychiatryczny Ambulatoryjny

 


W skład zakładów leczniczych wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym oraz komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny na 2023.pdf)Regulamin organizacyjny WSZZ[data wejścia w życie 1 stycznia 2023]
Pobierz plik (V Cennik STR 01.01.2023.pdf)Załącznik nr 5 - cennik usług sterylizacji i dezynfekcji[obowiązuje od 1 stycznia 2023]
Pobierz plik (VI Cennik UDOSTĘPNIANIA DOK MEDYCZNEJ 01.01.2023.pdf)Załącznik nr 6 - cennik udostępniania dokumentacji medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2023]
Pobierz plik (VIII Cennik UDOSTĘP. MIEJSCA W SALI SEKCYJNEJ-01.01.2023.pdf)Załącznik nr 8 - cennik udostępniania sali sekcyjnej[obowiązuje od 1 stycznia 2023]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 1-01.03.pdf)Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 marca 2023]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 2-04.pdf)Aneks nr 2 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 kwietnia 2023]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 3-04.pdf)Aneks nr 3 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 1 maja 2023]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 4-05.pdf)Aneks nr 4 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 czerwca 2023]
Pobierz plik (cennik LAB  01.06.2023.pdf)Załącznik nr 2 do aneksu nr 4 - cennik diagnostyki laboratoryjnej[obowiązuje od 1 czerwca 2023]
Pobierz plik (cennik TOK 01.06.2023.pdf)Załącznik nr 3 do aneksu nr 4 - cennik pracowni toksykologicznej[obowiązuje od 1 czerwca 2023]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 5-06.pdf)Aneks nr 5 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 lipca 2023]
Pobierz plik (cennik usług innych niż medyczne 01.07.2023.pdf)Załącznik nr 2 do aneksu nr 5 - cennik usług innych niż świadczenia medyczne[obowiązuje od 1 lipca 2023]
Pobierz plik (RO-Aneks nr 6-09.pdf)Aneks nr 6 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 października 2023]
Pobierz plik (Cennik UM 01.10.2023.pdf)Załącznik nr 1 do aneksu nr 6 - cennik usług medycznych[obowiązuje od 1 października 2023]
Pobierz plik (CENNIK MIKROB - 01.10.2023.pdf)Załącznik nr 2 do aneksu nr 6 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 października 2023]