Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Wartość majątku określają:

- Fundusz Założycielski – 133 958 892,28 zł
- Fundusz Szpitala – 0,00 zł

Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 334 797 494,57 zł w tym:

- środki trwałe – 191 475 757,72 zł

- środki trwałe w budowie – 143 321 736,85 zł

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.