Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Wartość majątku określają:

- Fundusz Założycielski – 133.958.892,28 zł
- Fundusz Szpitala – 0,00 zł

Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 404.979.302,94 zł w tym:

- środki trwałe – 225.052.916,10 zł

- środki trwałe w budowie – 179.926.386,84 zł

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.