Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Wartość majątku określają:

  • Fundusz Założycielski – 137.425.608,22 zł
  • Fundusz Szpitala – 0,00 zł

Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 314.775.368,46 zł w tym:

  • środki trwałe – 157.677.168,09 zł
  • środki trwałe w budowie – 157.098.200,37 zł

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.