Ustrój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania są określone w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu uchwalanym przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Statut-stan na dzień 21.05.pdf)Treść statutu szpitala[obowiązduje od 21 maja 2020]