Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Cele, przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Celem Szpitala jest realizacja świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ustawie w ramach posiadanych specjalności, a przede wszystkim:
  1. udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego,
  2. sprawowanie opieki stacjonarnej,
  3. udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
  4. udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  5. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  6. wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria,
  7. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w stomatologii.
 • realizacja programów promocji zdrowia,
 • świadczenie usług transportu sanitarnego z udziałem zespołów transportowych,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty w zakresie stomatologii,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób wykonujących zawody medyczne,
 • prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
 • prowadzenie współpracy z uniwersytetami medycznymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i innymi instytucjami,
 • realizowanie zadań z zakresu obronności.