Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu stanowią własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szpital jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie:

 

 1. Uchwały Nr 36/288/2002 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
 2. Umowy Nr MW. 2012 - PNU - / 8 / /03 przekazania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie zawartej 19 grudnia 2003 r.
 3. Uchwały Nr 11/117/ 2004 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
 4. Umowy Nr MW. 2012 – PNU -/ 1 / 04 przekazania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie zawartej 31 marca 2004 r.
 5. Uchwały Nr 56/515/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2002 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu,
 6. Uchwały Nr 22/128/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu,
 7. Uchwały Nr 26/177/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zmienionej Uchwałą Nr 34/270/2003 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2003 r.
 8. Umowy Nr MW.2012-PNU-/6/03 przekazania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie zawartej w dniu 9 września 2003 r.
 9. Uchwały Nr 53/584/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu,
 10. Umowy Nr MW.2012-PNU/7/03 przekazania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie zawartej w dniu 23 października 2003 r.
 11. Uchwały Nr 65/461/2001 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu.
 12. Uchwały Nr 56/512/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2002 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
 13. Aktu notarialnego Repertorium A nr 146/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na czas nieoznaczony, nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 47-51, przy ul. Grudziądzkiej 47- 49 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 A.
 14. Uchwały Nr 22/262/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
 15. Aktu notarialnego Repertorium A nr 3014/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na czas nieoznaczony, nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Paderewskiego 6.
 16. Uchwały nr 33/168/2001 Zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zmieniona uchwałą Nr 51/479/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2002 r.
 17. Umowy Nr MW.2012-PNU-1/03 przekazania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie zawartej w dniu 27 sierpnia 2003 r.