Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Organizacja obsługi przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu odbywa się w następujący sposób:

  1. Dyrektor Szpitala przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Szpitala przy ul. Św. Józefa 53-59.
  2. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.
  3. Naczelny Lekarz, Koordynatorzy oraz Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach swego urzędowania.

Ponadto kierownicy właściwych rzeczowo ze względu na przedmiot sprawy komórek organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do przyjmowania i merytorycznego załatwiania skarg i wniosków składanych ustnie.

Skargi oraz wnioski, w tym składane na piśmie, są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.